Біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымыз

«Өрлеу»-Шымкент» журналының кезекті нөмірі шықты (2015ж., №4)

  97 «БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ» айдарында:

Л.Т.Искакова «Көптілді және билингвалды білім беру моделі: «ӨРЛЕУ» БАҰО» АҚФ ОҚО бойынша ПҚБАИ тәжірибесі».

«ӘДІСТЕМЕЛІК ПОРТАЛ» айдарында:

М.Б.Кудайбергенова «Оқушылардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыра оқытудың әдіс-тәсілдері»;

Ф.К.Керимбекова «Ұлтаралық қарым — қатынас мәдениетін қалыптастырудағы  көп тілді меңгерудің мәні»;

М.Х.Сариева, Р.С.Дауылбаева «Проблема чистоты русского языка насовременном этапе»;

Б.Серикова, Р.Қ.Балтабай «Дарабоз» романының идеялық-көркемді керекшелігі тәрбие тағлымдары»;

Г.Қ.Мырзатаева «Ел боламын десең».

«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АЛАҢ» айдарында:

П.А.Абашева, Б.С.Нурходжаева  «Педагогикалықүрдіс концепциясы және оның  психологиялық негіздері» :

И.Ахмедов «Развитие технологии видео урока и содержания средств массовой информации»:

Н.Қ.Садирмекова «Қазіргі білім беру жүйесіндегі үш тұғырлы тіл мәселесі».

«МҰҒАЛІМГЕ КӨМЕК» айдарында:

М.А.Медетбекова «Білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында педагог қызметкерлерді кәсібидаярлаудыңөзекті мәселелері»;

С.О.Жолшыбекова «Лингвостатистикадағы жиілік сөздік және оның түрлері»;

Т.Бегмат, А.Тажихан «Синфдан ташқари машғулотларни ташкил этиш өрлеужаңалықтары»;

Н.К.Ядгарова «Результаты мониторинговых исследований качества образовательных услуг в рамках проведения международного исследования РІZА».